BLOG DOKÜMAN

 

09.05.2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan değişiklikle, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin 42’nci maddesine eklenen bent ile; vakıf yükseköğretim kurumlarının öz gelirleri ile ulusal/uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fon tutarını aşmamak kaydıyla, mütevelli heyet tarafından belirlenen limitlere kadar yapacakları alımlarının bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmadığı, bu alımların doğrudan tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Malimevzuat.com.tr