7432 Uludağ Alanı Hakkında Kanun

Abonelere Özel İçerik!Abonelik Sayfası İçin Tıklayınız(0312) 231 06 34 [email protected]

26 Ocak 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32085

KANUN

ULUDAĞ ALANI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7432

Kabul Tarihi: 18/1/2023

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ Alanının, doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak […]