NOT: 1- Bazı bulgular, örneğin su idareleri raporlarında yer alsa da, diğer idare türleri için de işaretlenmiştir. Bunun sebebi, bulgunun genel konu niteliğinde olması ve diğer idareler için de denetim tespiti niteliği taşımasıdır.

2- Aynı bulgular mükerrer olarak içeriğe alınmamaya çalışılmıştır. Ancak aynı ya da benzer başlıklı bulgulara yer verilme sebebi, bulguların farklı konuları da içerecek şekilde yazılmış olmalarından ya da farklı tarzda yazılmış olmalarından kaynaklanmaktadır.