Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

4 Mayıs 2024 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 32536

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların döner sermayelerinin idari ve mali faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; özel bakım merkezleri hariç Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların döner sermaye faaliyetlerini […]