2023 Yılı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Parasal Limitleri

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLER (01.01.2023 31.12.2023)

İşlem Türü
Kanuni Dayanak
Tutarı (TL)*

İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar dışında, bir internet haber sitesi ve trajı göz önüne alınarak ili Basın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde ilan edilecek ihalelere ilişkin alt sınır
2886 s. K. m. 17/2
2.138.400,00

Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti
2886 s.K. m. 17/3
6.415.200,00

Açık Teklif Usulü […]