mevzuat değişiklikleriResmi Gazete ve Diğer Mevzuat Değişiklikleri

İlgili Sayfa

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/17)

21 Temmuz 2023 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 32255

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2023/17)
MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
 

a) Vadesiz, […]

İlgili Sayfa

İmara aykırı yapıyı satın alan kişiye, binanın ruhsatsız olduğu mülkiyetin el değiştirmesinden sonra tespit edilirse, idari para cezası uygulanabilir mi?

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi E: 2022/2820 K: 2023/391

ÖZET : Dava, davacı tarafından 4 katlı ruhsatsız bina yapıldığından bahisle davacıya idari para cezası verilmesine ve yapı tatil zaptı tarihi itibarıyla 1 ( bir ) aylık süre sonunda, aykırılık giderilmezse ya da ruhsata bağlanılmazsa 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem tesis […]

İlgili Sayfa

6455 sayılı Kanunla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

20 Temmuz 2023 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 32254
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2022/108 Karar Sayısı : 2023/55 Karar Tarihi: 22/3/2023
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Mersin 1. Vergi Mahkemesi (E.2022/108) (E.2022/127)
İTİRAZLARIN KONUSU: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 153/A maddesinin;
A. Üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin,
B. Dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü […]

İlgili Sayfa

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2018/84
Karar Sayısı: 2022/132 Karar Tarihi: 9/11/2022
İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Engin ALTAY, Özgür ÖZEL, Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU: 7/2/2018 tarihli ve 7090 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un;
maddesinin ve ekli (1) sayılı […]

İlgili Sayfa

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7391)

19 Temmuz 2023 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 32253
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7391
Ekli “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
18 Temmuz 2023
Cevdet YILMAZ
CUMHURBAŞKANI V.
DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 13/10/1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Bakanlar […]

İlgili Sayfa

2023 Yılı işçi aile – çocuk yardımı ve yemek bedeli sigorta ve vergi muafiyet tutarları (Ocak – Temmuz)

Yardımın Cinsi
Dönemi
Vergi Muafiyeti (TL
Sigorta Muafiyeti (TL)

Aile Yardımı
01.01.2023 – 30.06.2023

1.000,80

01.07.2023 – 31.12.2023

1.341,45

Çocuk Yardımı
6 yaş ve üzeri
01.01.2023 – 30.06.2023
108,42
200,16

01.07.2023 – 31.12.2023
127,45
268,29

(1 çocuk için)
0-6 yaş
01.01.2023 – 30.06.2023
216,84
200,16

01.07.2023 – 31.12.2023
254,90
268,29

Yemek Bedeli (1 günlük)**
01.01.2023 – 30.06.2023
110,00
78,9

01.07.2023 – 31.12.2023
110,00
105,75 TL

Açıklamalar:

Aile yardımı ödemelerinde SGK priminden istisna tutulan kısım, asgari ücretin %10’nu oranında uygulanmakta ve bu oranı aşan tutarlar üzerinden prim kesintisi yapılmaktadır.
193 […]

İlgili Sayfa

2023 Yılı Temmuz Ayı Belediye Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile Ek Ödeme Oranları ve Tutarları

1/7/2023 – 31/12/2023 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

 

UNVAN
SINIF
DERECE
657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARI
KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat
AH
1/1
14.632,03
7.316,02
18.290,04

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
3/1
10.399,83
 
12.999,79

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)
GİH
3/1
10.271,36
 
12.839,20

Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
10.758,32
 
13.447,90

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)
GİH
1/1
10.758,32
 
13.447,90

Eğitmen […]

İlgili Sayfa

2023 yılı belediye encümen üyesi ödeneği (ocak ve temmuz memur aylık katsayılarına göre)

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ (01.01.2023-31.12.2023)

Belediye Nüfusuna Göre Belediye Encümeni Başkan ve Üyeleri Ödeneği 
Dönem
Aylık Brüt Ödenek (TL)

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 3.500 gösterge üzerinden
01.01.2023-30.06.2023
1.517,90

01.07.2023-31.12.2023
 1.784,29

Nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde 4.500 gösterge üzerinden
01.01.2023-30.06.2023
1.951,58

01.07.2023-31.12.2023
 2.294,08

Nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde 6.000 gösterge üzerinden
01.01.2023-30.06.2023
2.602,11

01.07.2023-31.12.2023
 3.058,78

Nüfusu 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500  gösterge üzerinden
01.01.2023-30.06.2023
3.252,63

01.07.2023-31.12.2023
 3.823,47

Büyükşehir belediye encümen başkanı ve seçilmiş üyelerine 12.000 gösterge üzerinden
01.01.2023-30.06.2023
5.204,21

01.07.2023-31.12.2023
 6.117,55

Memur […]

İlgili Sayfa

2023 yılı belediye meclis üyesi huzur hakları (ocak ve temmuz memur aylık katsayılarına göre)

2023 YILI BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI

Belediye Meclisi Üyesi Huzur Hakkı
Dönem
Günlük Azami Brüt Huzur Hakkı  (TL)    

10.000’e kadar olan belediyeler
01.01.2023 – 30.06.2023
348,30

01.07.2023 – 31.12.2023
 409,42

10.001’den 50.000’e kadar olan belediyeler
01.01.2023 – 30.06.2023
396,49

01.07.2023 – 31.12.2023
 466,07

50.001’den 100.000’e kadar olan belediyeler
01.01.2023 – 30.06.2023
492,86

01.07.2023 – 31.12.2023
 566,44

100.001’den 250.000’e kadar olan belediyeler
01.01.2023 – 30.06.2023
565,14

01.07.2023 – 31.12.2023
 664,32

250.001’den 500.000’e kadar olan belediyeler
01.01.2023 – 30.06.2023
661,52

01.07.2023 – 31.12.2023
 777,60

500.001’den 1.000.000’a […]

İlgili Sayfa

2023 Temmuz Memur Maaşı Zam Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Hak-İş) 15. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Cumhurbaşkanı, Temmuz ayında yapılacak zamla en düşük memur maaşının 22 bin TL’yi bulacağını ifade etti.
Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gerekli talimatları verdiğini; memur maaşlarındaki bu artışların otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını ifade etti.

İlgili Sayfa

Kamu Avukatlarına İlişkin Barolardan Ortak Açıklama

Bilindiği üzere kamuda çalışan avukatlar, kariyer meslek olma ve diğer kamu yargı mensubu hakim savcılara nazaran geride kalan özlük hakları için mücadele vermekte.
Konuya ilişkim olarak Barolardan ortak destek bildirisi yayımlanmış olup, kamu avukatlarımıza haklı mücadelelerinde destek amaçlı bildiriye aşağıda yer verilmiştir:

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA
Kamuda çalışan meslektaşlarımız imtiyaz değil itibar istemektedir. Bu sebeple öncelikle kamuda çalışan meslektaşlarımızın […]

İlgili Sayfa

Deprem kaynaklı ölümlerde, avans şeklinde yapılan maaş ödemelerinin geri alınmayacağına ilişkin düzenleme yapıldı

Bilindiği üzere Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında, kamu personeli maaşlarının avans olarak erken ödenmesine karar verilmişti.
10.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (132 sayılı) ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 24 üncü maddesi uyarınca 11/2/2023 tarihi itibarıyla kamu personeline yapılmış olan aylık ve ücret ödemelerinin, ilgililerin 6/2/2023 tarihinde […]

İlgili Sayfa

Afet bölgesinde yer alan Hazine taşınmazlarının kullanım bedellerine ilişkin vadeler uzatıldı

Deprem (afet) bölgesinde yer alan Hazine Taşınmazlarına ilişkin olarak; sözleşmeye istinaden tahsil edilmesi gereken satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri, hasılat payları ve benzeri bedeller ile ecrimisillerin olağanüstü hal süresince ertelenmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği (414 sıra No.lu) 10.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
(Afet bölgesi kapsamında olan iller: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, […]

İlgili Sayfa