BLOG DOKÜMAN

 

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği’ 04.05.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımladı.

Yönetmeliğin 5’inci maddesine göre, Milli Savunma Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmeleri imkân, kabiliyet ve ihtisasları dâhilinde fiyatlandırılabilir nitelikte sipariş alabilecek, seri imalatta bulunabilecek ve hizmet sunumu yapabilecekler ve taahhüde girişebilecekler.

Hükümden, döner sermayelerin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılanlar dahil kamu ihalelerine katılabileceği ve istekli – yüklenici olabileceği anlaşılmaktadır. Aynı kapsamda döner sermayeler piyasaya da satış yapabilecek ve yüklenmeye girişebilecektir.

İlgili doküman için TIKLAYINIZ

Malimevzuat.com.tr