BLOG DOKÜMAN

 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği 08.05.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımladı.

Yönetmelik, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavının yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususları belirlemektedir.

Hukuk Meslekleri Nelerdir? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hani Meslekleri Kapsamaktadır?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 41’inci maddesinde; “İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmüne göre; hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilmektedir.

Dolayısı ile hakim, savcı, avukat ya da noterlik mesleklerine girmek isteyen adayların, Hukuk Mesleklerine Giriş sınavına girmeleri Gerekmektedir.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı test şeklinde yapılacak olup çoktan seçmeli ( test ) olarak en az yüz sorudan oluşacaktır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Konu Dağılımı ve Puanlama Ağırlığı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Anayasa Hukuku 6 puan,

b) Anayasa Yargısı 2 puan,

c) İdare Hukuku 6 puan,

ç) İdari Yargılama Usulü 4 puan,

d) Medeni Hukuk 12 puan,

e) Borçlar Hukuku 10 puan,

f) Ticaret Hukuku 10 puan,

g) Hukuk Yargılama Usulü 8 puan,

ğ) İcra ve İflas Hukuku 6 puan,

h) Ceza Hukuku 8 puan,

ı) Ceza Yargılama Usulü 6 puan,

i) İş Hukuku 6 puan,

j) Vergi Hukuku 4 puan,

k) Vergi Usul Hukuku 2 puan,

l) Avukatlık Hukuku 4 puan,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,

n) Türk Hukuk Tarihi 2 puan,

yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 İdari Yargı Ön Sınavı Konu Dağılımı ve Puanlama Ağırlığı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Anayasa Hukuku 8 puan,

b) Anayasa Yargısı 2 puan,

c) İdare Hukuku 10 puan,

ç) Türk İdari Teşkilatı 6 puan,

d) İdari Yargılama Usulü 8 puan,

e) Medeni Hukuk 8 puan,

f) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 8 puan,

g) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku 4 puan,

ğ) Hukuk Yargılama Usulü 6 puan,

h) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 4 puan,

ı) Ceza Yargılama Usulü 4 puan,

i) Vergi Hukuku 10 puan,

j) Vergi Usul Hukuku 4 puan,

k) Maliye ve Ekonomi 10 puan,

l) İmar ve Çevre Hukuku 4 puan,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,

yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.

 

Malimevzuat.com.tr