BLOG DOKÜMAN

 

02.06.2024 tarh ve 32564 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

İlgili değişiklik için tıklayınız

Malimevzuat.com.tr