Belediyenin kiracısı olan derneğin tüzel kişiliğinin sonlanması ve kira alacaklarının tahsili için başlatılan hukuki süreçlerin sonuçsuz kalması üzerine, Belediye meclisinin bu kira alacaklarından vazgeçip geçemeyeceği (Soru Cevap)

Belediyelerin, dernekle ilişkisi 5393 sayılı Kanun’un 75 inci maddesinde düzenlenmiş olup, belediyeler bu düzenleme çerçevesinde gerekli şartları sağlayarak derneklerle ortak hizmet projesi yürütebilmektedir.
Derneklerle yürütülebilecek ortak hizmet projeleri dışında, derneklerin belediyeler açısından diğer hukuk tüzelkişilerinden farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, derneklere taşınmaz kiralanması ve kira alacaklarının takibi bakımından karşıdakinin dernek olması bir anlam ifade etmemekte, genel hükümler geçerli […]