Hizmet alımı işi ön yeterlilik değerlendirmesinde, ekipman özet tablosunun istekli tarafından hatalı doldurulması sonucu, firmanın yeterlilik kriterini sağlamaması ve ihale dışı bırakılması; ancak İdare tarafından ekte yer alan YMM raporuna bakılsaydı, yeterli ekipmana sahip olduğunun anlaşılacağı iddiasıyla işlemin iptalinin istenmesi (Danıştay)

Abonelere Özel İçerik!Abonelik Sayfası İçin Tıklayınız(0312) 231 06 34 info@malimevzuat.com.tr

İlgili Sayfa