Belediye geliri olmayıp belediyelerce tahsil sonrasında beyanname yoluyla ilgili vergi dairesine intikali sağlanan (KDV ve Damga vergisi gibi) vergilerin eksik tahsil edilmesinin, belediye açısından kamu zararı doğurmayacağı (Sayıştay)

 

 6. Daire 761 no.lu ve 22.10.2020 tarihli Karar

…. tarih ve …. sayılı İlamın …. maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun …. tarihli ve …. tutanak sayılı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.Anılan İlamın …. maddesiyle …. Büyükşehir Belediyesi ile …. A.Ş. arasında […]