Belediye Şirketlerinde bütçe hazırlanması (Sayıştay)

 

 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Şirketin 2019 yılı faaliyet döneminin incelenmesinde, yönetim kurulu tarafından kabul edilerek uygulamaya konulan bütçesinin olmadığı tespit edilmiştir.
Bütçe, gelecek faaliyet dönemi için şirketin amaçlarına, hedeflerine ve politikalarına dayalı olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan kapsamlı planların parasal ve sayısal olarak ifade edildiği rapordur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yönetim Kurulunun “Görevler ve yetkiler” başlıklı  […]

İlgili Sayfa