2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde belirtilen asgari araç sayısının Bitlis Belediyesinin İtfaiye teşkilatında bulunmadığı görülmüştür.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin “Araç” başlıklı 42’nci maddesinin birinci fıkrasında itfaiye teşkilatının asgari araç sayısının ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak nüfus kriteri esas alınarak belirleneceği, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde nüfusu 50.000100.000 olan yerlerde en az en az 1 adet kurtarma aracı, 4 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı, ikinci fıkrasında itfaiye araçlarının cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirileceği ve yenileneceği belirtilmiştir.

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği’n “Ödenek” başlıklı 133’üncü maddesinde, “Kamuya ve özel sektöre ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde; Bu Yönetmelikte belirtilen sistem ve tesisatın yapımı ile araç-gereç ve malzemenin temini, bakım ve onarımı için ödenek ayrılır. Binaların yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek başka bir amaç için kullanılamaz.” denilmiş, aynı Yönetmelik’in “Kamuya ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde ödenek” başlıklı 134’üncü maddesinde ise yangınla mücadele için gereken giderlerin belediyeler için kendi bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacağı düzenlenmiştir.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’nin incelenmesi sonucunda, Belediyelerin nüfus ölçütüne göre asgari araç sayısını itfaiye teşkilatında bulundurması gerekeceği ve bu araç ve gereçlerin temini bakım ve onarımı için gerekli ödeneğin ayrılması ve bu işler için ayrılan ödeneğin ise başka bir amaç için kullanılamayacağı anlaşılmaktadır.

Kamu İdaresi cevabında, Belediye bünyesinde 2 adet (13 ton su kapasiteli Su Tankı), 2 adet (5 ton su kapasiteli) 28 metre Merdivenli Araç, (Toplam 4 adet söndürme araçları), 1 adet Hizmet Aracı, 1 adet Çift Kabinli Pikap Aracı bulunduğu; 1 adet Kurtarma aracının ise eksikliğinin devam ettiği ve eksik olan aracın proje kapsamına alındığı belirtilmiştir.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre bulundurulması gereken asgari aracın bulundurulması için gerekli işlemler yapılmalıdır.