Belediyeye ait resmi daire, ticarethane ve bunun gibi abone tiplerinde elektrik faturası içerisinde elektrik ve havagazı tüketim vergisi tahsil edilip edilmeyeceği (GİB)

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-BGK-2010/1-123

26/08/2011

Konu

:

Belediyelerin elektrik tüketim vergisinden muaf olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talebinizde, Belediyenize ait resmi daire, ticarethane ve bunun gibi abone tiplerinde elektrik faturası içerisinde elektrik ve havagazı tüketim vergisi tahsil edildiği belirtilerek söz konusu vergiden Belediyenizin muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri […]