BLOG YAZILARI

 

“Belediyenin kurumları ile Belediyenin hakim ortağı olduğu davacı şirketin gaye bütünlüğü dikkate alındığında, esasen tek ekonomik varlık ve bütünlük çerçevesinde bir ekonomik kurum olarak da değerlendirilebilecek olan belediye iktisadi teşekküllerinde öne çıkan ilkenin, yukarıda yer alan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde “verilen görev ve hizmet alanlarında” ifadesiyle kamusal hizmet olduğu vurgulanmaktadır.

Kamusal karakteri de ağır basan bir belediye şirketi olan davacı şirketin ekonomik bütünlük bakımından belediye adına sosyal faaliyetler kapsamında harcama yaparak kamusal gayenin gerçekleşmesini engellemeyecek düzeyde harcama yapmasında, sponsorluk hizmeti vermesinde yukarıda açıklamasına yer verilen Kanun hükümlerine aykırılık bulunmadığından vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinde hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddine karar veren Vergi Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.” (Danıştay)

Hükümde yer alan ifadeden, belediye şirketlerinin sponsorluk harcamasında bulunmasının vergi mevzuatı açısından kamu idarelerinde olduğu gibi değerlendirileceği, belediye iştiraklerinin faaliyetlerinin kamu hizmeti statüsü taşıdığı;  Buna göre belediye şirketlerinin vergilendirilmesi bakımından bu ilkenin göz önünde bulundurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Malimevzuat.com.tr