BLOG DOKÜMAN

 

15. Yüklenici, ilgili sistemin teknik bakım ve onarımının yapılabilmesi için profesyonel düzeyde tecrübesi bulunan teknik eleman/elemanları sürekli olarak bünyesinde bulunduracağını taahhüt edecek ve onaylı ve Taahhütname değerlendirme aşamasında İdareye teslim edilecektir…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “K. Kabul ve Muayene” başlıklı bölümünde “… 4. Kabul ve muayene sırasında firmalardan bazı testlerin yapılması istenebilir. Beyan edilen katalog değerlerinin karşılandığına dair ölçülebilir parametreler gerek görülmesi halinde bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi için yüklenici firma taahhütname verecektir. Bu durumda gerekli personel ve düzeneği yüklenici firma sağlayacak, masraflarını karşılayacaktır. Taahhütname değerlendirme aşamasında İdareye teslim edilecektir.” düzenlemesi, 

Anılan Şartname’nin “M. Eğitim” başlıklı bölümünde “… 3. Eğitimlerin sağlanacağına dair taahhütname verilecektir. Taahhütname değerlendirme aşamasında İdareye teslim edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde “Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu madde kapsamında herhangi bir taahhütname istenmediği hususu ile Teknik Şartname’nin iddia konusu maddelerinin yüklenici kavramına atıf yapmak suretiyle sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” (KİK)

Malimevzuat.com.tr