BLOG YAZILARI

 

“Uygulamada; Belediyedeki bazı müdür kadrolarının gerektirdiği hizmetler, vekaleten atanan ya da tedviren görevlendirilen kişiler tarafından yerine getirilmiş; kadro sahibi kişiler ise, Belediyenin farklı birimlerinde görevlendirilmiş, müdürlük görevlerinin gereklerini yerine getirmemişlerdir.

Ayrıca bu kişilere, müdürlük görevini fiilen yapmadıkları halde, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak müdür kadrosuna ilişkin zam ve tazminatlar ödenmiştir.

Oysa, fiilen yaptıkları görevlere ilişkili zam ve tazminatların ödenmesi gerekirdi.

SONUÇ : Bu itibarla … kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine, karar verildi.” (Sayıştay)

Malimevzuat.com.tr