BLOG DOKÜMAN

 

– Satış bedelinin, muhammen bedelin üzerinde olması halinde, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir.

– Fakat, satılan mal muhammen bedelin üstünde bir bedelle satılmış olmakla beraber, yapılan usulsüzlük malın daha yüksek bedelle satılmasını önlemiş ise, malın daha yüksek bir bedelle satılamamış olmasından zarar görmüş olan ilgilinin, ihalenin feshini istemekte hukuki yararı vardır.

– İsteklilerden birinin artırmaya katılmasının engellenmiş olması ihalenin feshi sebebidir. İcra mahkemesinin, ihalenin feshi talebini incelemedeki yetkisi sınırlı değildir, ihalenin feshi sebepleri, tanık dahil her türlü delil ile ispat edilebilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Esas No: 2023/176

Ka­rar No: 2023/1243

Malimevzuat.com.tr