2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Binted A.Ş’nin % 4,31 oranında sermaye payı ile ortağı olduğu Bursa Jeotermal Enerji A.Ş’den olan alacağı, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı yerine 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabında takip edilmiştir.

26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları” bölümünün “C-Hesap Planı Açıklamaları” başlığı altında; herhangi bir ticari sebebe dayanmayan alacaklardan, ortaklardan olan alacakların 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabında, iştiraklerden olan alacakların 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabında, bağlı ortaklıklardan olan alacakların 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabında ve yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacakların ise 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında izleneceği ifade edilmiştir.

Binted A.Ş’nin Bursa Jeotermal Enerji A.Ş’deki sermaye payı iştirak sayılması için gereken %10’dan az olup, sermaye payı doğru olarak 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabında izlenmekte ve söz konusu şirketin Binted A.Ş’de herhangi bir ortaklığı bulunmamaktadır. Ancak bahse konu şirketten olan 4.294.589,66 TL tutarındaki alacak 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı yerine 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabında izlenmiştir. Bu sebeple bilançoda 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı 4.294.589,66 TL fazla, 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı aynı tutarda noksan gösterilmiştir.

Ortak olunan şirketlerden olan alacakların, şirketlerdeki sermaye payı ve oy hakkı dikkate alınarak doğru hesaplarda izlenmesi gerekmektedir. Kamu İdaresi, düzeltme kaydının 2022 yılı içinde yapıldığını belirtmiştir