2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Kiraya verilen ve ecrimisille kullandırılan taşınmazlara ait sabit giderlerin belediye bütçesinden karşılandığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29’uncu maddesinde gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamayacağı, yardımda bulunulamayacağı ve menfaat sağlanamayacağı hükmü yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde ise belediyelerin görev ve sorumluluk alanı mahalli müşterek nitelikte hizmetler çerçevesinde belirlenmiş; aynı Kanun’un 60’ıncı maddesinde belediyenin giderlerinin neler olabileceği sayılmış ve 61’inci maddesinde bütçe dışı harcama yapılamayacağı ifade edilmiştir.

Yapılan kira sözleşmelerinde de kiralananın kullanımına ilişkin tüm giderlerin kiracıya ait olduğu, kiracının sözleşmeyi imzalaması ile birlikte kendi adına elektrik ve su aboneliğini tesis ettireceğini, elektrik ve su aboneliği tesisine ait masrafların kiracıya ait olacağı, bağımsız elektrik ve su aboneliğinin tesisinin mümkün olmaması halinde ise yine masrafları kendisine ait olmak üzere ara sayaç konulmak üzere tüketim masraflarını kendisinin karşılayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre belediyelerin kiraya verdikleri ve ecrimisille kullandırdıkları yerlerin elektrik ve su giderlerini kendi bütçesinden karşılamasının, mahalli müşterek bir niteliği olmadığı gibi mevzuatta da karşılığı bulunmamakta ve belediyelerin kendilerine ait bir gideri olarak kabul edilmemektedir. Bununla birlikte yapılan kira sözleşmelerinde de kiralanan yerlerin kullanımına ilişkin tüm giderlerinin kiracıya ait olduğu belirtilmektedir.

Yapılan incelemeler neticesinde, kiraya verilen veya ecrimisille kullandırılan taşınmazların elektrik ve su aboneliklerine ilişkin aşağıdaki Tablo’da ayrıntısı gösterilen yerlerde, kiracılar ve fuzuli şagiller tarafından elektrik ve/veya su aboneliği oluşturulmadığı; söz konusu yerlerin elektrik ve su tüketimlerinin ilgili park ve tesislerde Belediye adına yapılmış aboneliklere ait sayaçlar üzerinden karşılandığı ve dolayısıyla söz konusu tüketim giderlerinin Belediye bütçesinden ödendiği tespit edilmiştir.

Tablo 4: Elektrik ve Su Tüketim Bedelleri Belediye Bütçesinden K

karşılanan Taşınmazlar

Sıra

Tesis Adı

Adresi

Abonelik Durumu

1

Sakıp Sabancı Parkı (2 adet Büfe)

100.Yıl Mahallesi

85183 Sokak Üzeri

1. Büfenin Elektrik Aboneliği Var. Su Aboneliği Yok.

2. Büfenin Elektrik Aboneliği Yok. Su Aboneliği Yok.

2

Şehit Polis Abdullah Sağlam

Çocuk ve Dinlenme Parkı

100.Yıl Mahallesi

85075 Sokak (PTT Yolu Üzeri)

Büfenin Elektrik Aboneliği Var. Su Aboneliği Yok.

3

75.Yıl Çocuk ve Dinlenme Parkı

Beyazevler Mahallesi

85055 Sokak Çukurova Üniversitesi

MYO Batısı

Büfenin Elektrik Aboneliği Var. Su Aboneliği Yok.

4

Yaşar Bayboğan Parkı

Huzurevleri Mahallesi

77223 Sokak Üzeri

Büfenin Elektrik Aboneliği Yok. Su Aboneliği Yok.

5

Ercan Çetin Parkı

(Doğal Park 1)

Toros Mahallesi

78105 Sokak ve 78119 Sokak Kesişimi

Büfenin Elektrik Aboneliği Yok. Su Aboneliği Yok.

6

Türkan Saylan Spor Kompleksi ve Çocuk Parkı

Yurt Mahallesi 71451 Sokak Üzeri

Büfenin Elektrik Aboneliği Yok. Su Aboneliği Var.

Bu itibarla yukarıda yer verilen taşınmazlara ait elektrik ve su aboneliklerinin söz

konusu taşınmazı kullanan kiracıların ve fuzuli şagillerin üzerine tesis edilmesi ve bugüne kadar Belediye tarafından ödenen bedellerin ilgililere rücu ettirilmesi gerekmektedir.