2023 Yılı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Parasal Limitleri

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLER (01.01.2023 31.12.2023)

İşlem Türü
Kanuni Dayanak
Tutarı (TL)*

İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar dışında, bir internet haber sitesi ve trajı göz önüne alınarak ili Basın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde ilan edilecek ihalelere ilişkin alt sınır
2886 s. K. m. 17/2
2.138.400,00

Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti
2886 s.K. m. 17/3
6.415.200,00

Açık Teklif Usulü […]

İlgili Sayfa

2023 yılı Doğrudan Temin Limiti (22-D)

25.01.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2023/1 No.lu Kamu İhale Tebliği ile, 01.02.2023 tarihinden itibaren uygulanacak kamu ihale eşik değer ve parasal limitleri, bir önceki yıla göre  %97,72 oranında artırılarak yeniden belirlendi.
Buna göre, 2023 yılı doğrudan temin sınırı, büyükşehirlerde yer alan idareler için 431.810,00 TL, büyükşehir sınırlarında bulunmayan idareler için 143.845,00 TL olarak uygulanacak.
Tutarlar KDV hariç […]

İlgili Sayfa

2023 Yılı 3 (g) İhale İstisna Limiti

2023 yılında kamu ihalelerinde uygulanacak eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin Tebliğ, 25.01.2023 tarihli resmi gazetede yayımladı.
2022 yılında uygulanan limitler, Yİ-ÜFE yıllık değişim oranında (%97,72) arttırılarak 2023 yılı için yeniden belirlendi.
Belirnen yeni limitler, 01.02.2023 tarhinden itibaren uygulamaya geçecektir.
Buna göre, 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi kapsamında (3-g) gerçekleştirilecek istisna alımlarında uygulanacak parasal limit, 33.494.082,00 TL’den 66.224.498,00 […]

İlgili Sayfa