2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından 2021 yılı içerisinde muhtelif cadde ve sokaklardaki mevcut yolların iyileştirilmesinde kullanılmak üzere satın alınan bitümlü bağlayıcı, agrega alımı işine ilişkin harcamaların, 251 – Yeraltı ve Yerüstü Düzenler Hesabı yerine dönem sonunda kapanan cari gider hesapları kullanılarak muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 190 ve 191’inci maddeleri gereğince; herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilen yapılar 251 – Yeraltı ve Yerüstü Düzenler Hesabında, bu hesapta izlenen yeraltı ve yerüstü düzenlerinin iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak yapılan harcama tutarları da bu hesaba borç kaydı yapılarak izlenmelidir.

Cadde ve sokaklardaki mevcut yolların iyileştirilmesi amacıyla kullanılacak bitümlü sıcak asfalt malzeme alımına ilişkin harcamaların 630.03.08.06.01 ekonomik kodundan giderleştirilmesi sonucunda, mali tablolarda 251 – Yeraltı ve Yerüstü Düzenler Hesabının 2.099.042,16 TL eksik, 630 – Giderler Hesabının bu tutar kadar fazla görünmesine sebep olunmuştur. İlgili işlemlerde muhasebe kayıtlarının yukarıda yer verilen mevzuata uygunluğu sağlanmalıdır.