2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin yevmiye defterinde yapılan incelemede, yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olarak bazı yevmiye numaralarının boş bırakıldığı veya silindiği, bazı yevmiye tarih ve numaralarında ise tutarsızlıkların bulunduğu görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin; 44’üncü maddesinde, yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defter olarak tanımlandığı, 43’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre işlemlerin, yevmiye defterine kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilerek kaydedileceği, kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi başlıklı 503’üncü maddesinde ise kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi sınıflandırma kodlarında yapılan kayıt hatalarının düzeltilmesi durumu hariç olmak üzere, yevmiye kayıtlarında meydana gelebilecek her türlü yanlışlığın ancak muhasebe kaydıyla düzeltileceği belirtilmiştir.

Ancak Belediyenin 2021 yılı yevmiye defterinde yapılan incelemede; 01.01.202131.12.2021 tarihleri arasında 157 adet yevmiye kaydının boş bırakıldığı, yevmiye defterinde her bir yevmiye kaydına ait tarih değerinin, kendisinden önce gelen yevmiye numaralarına ilişkin tarih değerlerinden büyük veya ona eşit olması gerekirken daha önceki bir tarihe ait olduğu, dolayısı ile yevmiye kayıtlarının müteselsil sıra numarası verilerek yapılmadığı, ayrıca 4221, 5166 ve 5258 numaralı yevmiye kayıtlarının da sonradan silindiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, bahsedilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, muhasebe işlemleri yevmiye tarih ve numara sırasına göre arada boşluk bırakılmadan kaydedilmeli ve yevmiye kayıtlarında meydana gelebilecek her türlü yanlışlık ancak muhasebe kaydıyla düzeltilmelidir.