2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabında muhasebeleştirilmesi gereken lisans ve yazılım programı kapsamındaki varlık alımlarının Demirbaşlar Hesabında muhasebeleştirildiği görülmüştür.

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan tekdüzen hesap planı açıklamalarına göre işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların 255-Demirbaşlar Hesabında izleneceği ifade edilmiştir.

Yine söz konusu açıklamalarda herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktif giderleri ile belli koşullar altında hukuken himaye ettiği haklarının Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap Grubu’nda izleneceği belirtilmiştir.

Şirketin 2021 yılına ait kesin mizanında, çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere alınan yazılım programı ve lisansların 255-Demirbaşlar Hesabına kaydedildiği görülmüştür. Bu durum bilançoda Şirket demirbaşlarının olması gereken daha fazla, maddi olmayan duran varlıklarının ise olması gerekenden daha az görünmesine sebep olmaktadır.

Şirket mali tablolarının, doğru ve güvenilir bilgi sunmasını sağlamak için maddi olmayan duran varlık niteliğinde yapılan alımların 260-Haklar Hesabında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.