2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Vaktinde tahsil edilememiş olan kısa vadeli alacaklar 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı yerine 120 Alıcılar Hesabında takip edilmektedir.

26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları” bölümünün “C-Hesap Planı Açıklamaları” başlığında; bir yıldan kısa vadeli senetsiz alacakların 120 Alıcılar Hesabında, ödeme süresi geçmiş ve bu sebeple vadesi birkaç kez uzatılmış bulunan bir yıldan kısa müddetli senetli veyahut senetsiz alacakların ise 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabında izleneceği ifade edilmiştir.

Şirketin mali tabloları incelendiğinde; uzun müddettir tahsil edilemeyen ve vadesi geçmiş bulunan 25.047,49 TL tutarında alacağın 120 Alıcılar Hesabında izlendiği görülmüştür. Vadesinde tahsil edilememiş olan alacakların ihtiyatlılık gereği şüpheli alacak olarak değerlendirilmesi ve buna ilişkin hesaba kaydedilmesi gerekmektedir. Bu sebeple bilançoda 120 nolu hesap 25.047,99 TL fazla, 128 nolu hesap ise aynı tutarda noksan gözükmektedir.

Kamu İdaresi, düzeltme kaydının 2022 yılı içinde yapıldığını belirtmiştir.