2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Kamuya ait olan taksitlendirilmiş borcun bir yıldan daha uzun bir müddette ödenecek olan kısmı 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı yerine 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında izlenmiştir.

26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Binted Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt Eğitim Danışmanlık Hizmetleri İmar İnşaat ve 11 Ticaret Anonim Şirketi 2021 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu

Açıklamaları” bölümünün “C-Hesap Planı Açıklamaları” başlığında; kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme süresi bilanço tarihinde bir yıldan az olan vergi ve yükümlülüklerin 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında, kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya taksite bağlanmış olup bir yıldan daha uzun bir sürede ödenecek olan kısmının 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında takip edileceği belirtilmiştir.

Şirket, taksitlendirilmiş olan borcun vadesi bir yıldan uzun olan 22.115.646,30 TL tutarındaki kısmını 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında takip ettiğinden; bilançoda 438 nolu hesap 22.115.646,30 TL noksan, 368 nolu hesap aynı tutarda fazla gözükmektedir.

Borçların vadelerine göre doğru hesapta takip edilmesi gerekmektedir. Kamu İdaresi, düzeltme kaydının 2022 yılı içinde yapıldığını belirtmiştir.