2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun bilgi ve gereğinin yapılması için belediye başkanı tarafından belediye meclisine sunulmadığı ve dolayısıyla denetim sonuçları hakkında belediye meclisinin bilgilendirilmediği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Denetimin kapsamı ve türleri” başlıklı 55’inci maddesinde ise, belediyelerde iç ve dış denetimlerin yapılacağı ve denetimlere ilişkin sonuçların kamuoyuna açıklanarak meclisin bilgisine sunulacağı hüküm altına alınmıştır.

Dış denetim görevini ifa eden Sayıştay Başkanlığı tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 37’nci maddesi gereği yürürlüğe konulan Sayıştay Denetim Yönetmeliği’nin “Denetim Raporları” başlıklı 35’inci maddesi gereğince Rapor Değerlendirme Kurulunca görüş verilen mahalli idarelere ait denetim raporları ilgili mahalli idarelerin meclislerine bilgi ve gereği için gönderilmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, mahalli idarelerin denetimleri sonucunda düzenlenen denetim raporlarının, bilgi edinilmesi ve gereğinin yapılması için Belediye başkanı tarafından belediye meclisine sunulması gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde, 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun Belediye Meclisine sunulmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla mevzuat hükümleri doğrultusunda Sayıştay Denetim Raporu’nun Belediye Meclisine sunulması, gündeme alınması ve rapor maddelerinin görüşüldüğünün tutanaklarda yer alması gerekmektedir.