2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından irtifak hakkı kurulmak suretiyle kiralanan ve Konyaaltı Sahil Projesi olarak isimlendirilen bölgede yer alan, restoran, kafe ve büfe olarak işletilen alanların projesine, sözleşme ve şartnamelerine aykırı olarak büyütüldüğü, büyütülen bu alanlarla ilgili olarak Antalya Defterdarlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında, işgallerin önlenmesi için birçok defa karşılıklı yazışmalar yapıldığı ancak işgallerin artarak ve şekil değiştirerek devam ettiği anlaşılmıştır.

Yapılan tespit ve değerlendirmelerde de her işletmenin işyeri çevresini işgal ettiği, ayrıca şartname ve projesinde şezlong alanı olarak koordinatları belirtilen yerlerde ikinci bir büfe ve bar açıldığı, bu alanların da müzikli yerlere dönüştürüldüğü böylelikle şartname ve sözleşmesine aykırı uygulamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Defterdarlık ve Büyükşehir Belediyesi bu alanlardaki uygulamaları işgal olarak nitelendirmekle birlikte, işgallerin önlenmesi yerine aralarında ek protokoller yapmak suretiyle işgal edilen bu alanları meşru hale getirmişlerdir.

Akdeniz Bulvarı kısmında ihale ile verilen alan 20.538 m2, Beach Park kısmında 16.990,08 m2’dir. Bu alanlara ilave olarak, Akdeniz Bulvarında işgal edilen alanların toplamının 4.598,88 m2, Beach Park kısmında ise 16.076,90 m2 olduğu tespit edilmiştir. Sonradan projenin metrajında yapılan artışların kalıcılığı, ihale öncesi şartnameyle getirilen kuralların da ihlali anlamına gelmektedir.

Yukarıda yer alan denetim tespitine binaen, İdare tarafından protokol dışı kullanımların gerek Maliye Hazinesi yönünden, gerekse Antalya Büyükşehir Belediyesi yönünden yapılan izinsiz kullanımlarının ek protokol ile bedel karşılığı kiralanması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla Maliye Hazinesinin istemi doğrultusunda Belediye ile Maliye Hazinesi arasında ek protokollerin yapıldığı ifade edilmiştir. Bu haliyle İdare, işgal edilen alanların izinsiz kullanıldığını kabul etmesine karşın, yapılan protokoller ile işgal edilen alanların meşru hale getirilmesinin önü açılmıştır.

Netice itibariyle işgal edilen alanların projesine, sözleşmesine ve şartname hükümlerine uygun hale getirilerek, ek protokollerin de feshi gerekmektedir.