BLOG DOKÜMAN

 

“Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.4’üncü maddesine göre, idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilebileceği gibi söz konusu analiz formatlarının aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde de isteklilere verilebileceği, bu açıdan başvuru sahibinin paçal pozlara ilişkin imalat miktarlarını içeren analizlerin ve alt analizlerin verilmesi gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca birim fiyat teklif cetveli ve birim fiyat tariflerinden nakliye giderinin teklif fiyata dahil olduğunun anlaşıldığı, İdari Şartname’nin 12’nci maddesi gereğince isteklilerin işin yapılacağı yeri ve çevresini görebileceği, inceleme yapabileceği, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin edebileceği, bu yolla nakliyelere dair mesafelerin basiretli tacir sıfatına haiz istekliler tarafından belirlenebileceği ve ortalama nakliye maliyetlerinin ilgili iş kalemlerine yansıtılması suretiyle teklif hazırlanabileceği, kaldı ki Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesi uyarınca nakliyelere dair mesafelerin aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında belirtilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin nakliye ve depolama mesafelerinin belirtilmesi gerektiği yönündeki iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.(KİK)

Malimevzuat.com.tr