2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Yıl içinde tedariki gerçekleştirilen bazı varlıklar 253 Tesis, Makina ve Cihazlar Hesabı, 255 Demirbaşlar Hesabı ve 260 Haklar Hesabına kaydedilmeyerek doğrudan gider gösterilmiştir.

26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları” bölümünün “C-Hesap Planı Açıklamaları” başlığı altında; üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentilerinin 253 Tesis, Makina ve Cihazlar Hesabında, işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların 255 Demirbaşlar Hesabında ve herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan patent, lisans gibi hakların ise 260 Haklar Hesabında izleneceği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede; yıl içinde tedariki gerçekleştirilmiş bulunan 2.115 TL’lik ofis programının, 4.375 TL’lik fare ile klavyenin, 5.060 TL’lik el tarayıcısının ve 2802 TL’lik modemin alakalı hesaplarda izlenmeyerek gider kaydedildiği görülmüştür. Bu sebeple bilançoda 253 Tesis Makina ve Cihazlar Hesabı 5.060 TL, 255 Demirbaşlar Hesabı 7.177 TL , 260 Haklar Hesabı 2.115 TL noksan ve 630 Giderler hesabına yapılan kayıt nedeniyle bilançoda 590 Dönem Net Kârı Hesabı ile gelir tablosunda Dönem Kârı kalemi 14.352 TL noksan gözükmektedir.

Faydalı ömrü bir yıldan fazla olan varlıkların ilgili duran varlık hesaplarında izlenmesi gerekmektedir.