Belediye şirketlerinin yapmış oldukları ihalelere ilişkin olarak, şartların oluşması durumunda, istekliler hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verip veremeyecekleri (Danıştay)

 

13. Daire  2016/2469 E.  2021/449 K.

T.C.D A N I Ş T A YONÜÇÜNCÜ DAİREEsas No:2016/2469Karar No:2021/449TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.VEKİLİ : Av. …KARŞI TARAF (DAVACI) : … Taş Ocağı İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.VEKİLİ : Av. …İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı […]