onecikan-yargitay

Dar gelirli ailelere konut edindirme kapsamında belediye ile davacı arasında sözleşme düzenlenmesi, ilgiliye arsa tahsisi yapılması, satış bedelinin taksitler halinde tahsil edilmesi; süreç dahilinde tahsis kararının iptal edildiği, imar planı değişikliği ile ifanın imkansız hale getirildiği ileri sürülerek; taşınmazın dava tarihindeki rayiç değerinin tespiti ile talep edilen tutarın ilgile ödenmesi talebi (Yargıtay)

Abonelere Özel İçerik!Abonelik Sayfası İçin Tıklayınız(0312) 231 06 34 info@malimevzuat.com.tr

İlgili Sayfa

Belediye taşınmazının, korunmaya muhtaç çocukların yararına kullanılmak üzere Belediye Meclis Kararı ile Hazineye satılması; Hazinen sonraki süreçte taşınmazı TOKİ’ye devretmesi üzerine, Belediyenin sembolik satışın şartlı bağış niteliğinde olduğunu ve amacı dışında kullanıldığını belirterek taşınmazın iadesini istemesi (Yargıtay)

Abonelere Özel İçerik!Abonelik Sayfası İçin Tıklayınız(0312) 231 06 34 info@malimevzuat.com.tr

İlgili Sayfa