Bir ihalede iş deneyim belgesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı ile değerlendirme dışı bırakılmış olması, aynı iş deneyim belgesi ile girilmiş bir başka ihalede, ihalenin üzerinde bırakılmış ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş bir iş sonucu alınan iş deneyim belgesinin geçerliliğini ortadan kaldırır mı (KİK)

Abonelere Özel İçerik!Abonelik Sayfası İçin Tıklayınız(0312) 231 06 34 info@malimevzuat.com.tr

 

İlgili Sayfa