Sosyal güvenlik prim kesintisi yapılmamasının kamu zararına sebebiyet vermediği (Sayıştay)

 

Sayıştay 6. Dairesi, 25.06.2020 Tarih ve 749 No.lu Karar

Sosyal Güvenlik Prim KesintisiDosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;Her ne kadar denetçi tarafından … Belediyesinde görevli Başkan Danışmanlarının ücretlerinden SGK priminin kesilmemesi sonucunda kamu zararına neden olunduğunun iddia edildiği görülmüşse de;16.06.2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel […]

İlgili Sayfa