Belediye borçlarının muhasebeleştirilmesinde faizlere ilişkin yapılan hatalar (Sayıştay)

Sayıştay İçtihadı İçeriği:

İşlemiş faiz ile ödeme planı tablosunda yer alan faiz arasında öncelik sırası

Faaliyet sonuçları ile ilişkilendirme yerine net değer hesabı ile ilişkilendirme

Tahakkuk etmemiş faizlere ilişkin detay hesabın, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan detaylı hesap planında yer almamasının, belediyeleri hesaba sevk etmesi

Abonelere Özel İçerik!Abonelik Sayfası İçin Tıklayınız(0312) 231 06 34 info@malimevzuat.com.tr

İlgili Sayfa