Belediye ile sendika arasında yapılan sosyal denge tazminatı sözleşmesi nedeni ile kamu zararı meydana gelirse, sözleşmede imzası bulunmayan ancak ödemelerde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin bu zarardan sorumlu tutulması mümkün müdür (Soru Cevap)

Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin sosyal denge tazminatı ödemelerinden kaynaklı sorumlulukları bulunmakta olup; ödemelerde imzaları bulunsa da sorumluluktan kurtulmaları mümkün bulunmaktadır.
Cevabımızda, Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları çerçevesinde, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluk hükümleri açıklanacak olup, ödemede imzaları bulunsa da sorumluluktan nasıl kurtulacakları belirtilecektir.
Harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin harcama sürecindeki görev ve sorumlulukları  5018 sayılı Kanununun […]

İlgili Sayfa