7441 sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Bilgiler

7441 sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun, 21.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
(Aşağıda Kanuna ilişkin olarak, otomatik hazırlanmış içeriğe yer verilmiştir. Anlaşılmasını sağlamasına yönelik ön bilgi niteliğinde olup, uygulayıcıların Kanun metnini dikkate almaları gerekmektedir.)
MADDE 1, Bu Kanun, doğal afetler nedeniyle etkilenen alanlarda gerekli kaynakların sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurumlarına aktarılması için Afet Yeniden […]

İlgili Sayfa

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 24’üncü maddesinde belirtilen istisnalar hariç yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
Kanun’un Kapsamında Olan Alacaklar (tarih bakımından kapsamları takip eden maddelerde belirtilmek üzere)
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince (vergi daireleri, mal müdürlükleri, defterdarlık muhasebe müdürlükleri ve […]

İlgili Sayfa