2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin görev ve sorumluluk alanında ve mahalli müşterek nitelikte mal ve hizmet alımlarında olmayan harcamalarının bulunduğu görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde mahalli müşterek nitelikteki olmak şartıyla belediyelerin görev ve sorumluluk alanları belirlenmiştir. Aynı Kanun’un “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinde de belediyelerin, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabileceği hükmüne yer verilmiştir. Bununla birlikte Kanun’un 60’ıncı maddesinde belediyelerin giderlerinin neler olduğu ifade edilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde,

– Belediyenin halka açık alanlarda kullanılmak üzere döküm ayaklara sahip 205 adet demonte ahşap bank malzemesi aldığı ancak söz konusu bankların bir kısmını vatandaşların talepleri doğrultusunda özel sitelere ve apartmanlara teslim ettiği;

– Belediyenin kamuoyu araştırması için hizmet alımı yaptığı ancak ilgili araştırmadaki soruların ağırlıklı bir kısmının siyasi partilerin ve belediye başkanlığı seçimi için oluşturulmuş anket sorularından meydana geldiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla Belediyenin 5393 sayılı Kanun’la belirlenmiş görev ve sorumluluk alanı dışına çıkmaması ve mahalli müşterek nitelikte olmayan hizmetler için Belediye bütçesinden harcama yapmaması gerekmektedir.