2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyede kullanım ömrü tamamlanmış ve ortadan kalkan maddi olmayan duran varlıkların (bilgisayar programları, yazılımlar ve lisans hakları) 260 Haklar Hesabında takip edildiği, ilgili muhasebe hesaplarından çıkışının yapılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin;

210’uncu maddesinde bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için 260 Haklar hesabının kullanılacağı,

211’inci maddesinde kullanım ömrünü tamamlayan ve ortadan kalkan maddi olmayan duran varlıklar için kayıtlı değerleri üzerinden ilgili varlık hesabına alacak, ayrılan amortisman tutarı 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilerek çıkış yapılacağı,

214’üncü maddesinde de maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yok edilmesini izlemek için 268 Birikmiş Amortismanlar hesabının kullanılacağı, hükme bağlanmıştır.

Yapılan incelemede, Belediyenin mali tablolarında 260 Haklar Hesabında 3.244.750,79 TL tutarında kayıtlı varlık bulunduğu, Belediyede aktif olarak kullanılan ve tabloda ayrıntısı gösterilen varlıkların değerinin 1.286.786,22 TL tutarında olduğu, dolayısıyla mali tablolar ile mevcut sahip olunan maddi olmayan varlıklar arasında 1.957.964,57 TL fark bulunduğu tespit edilmiştir.

Tablo 8: Belediyede Kullanılan Bilgisayar Programları, Yazılımlar ve Lisans Hakları

No

Ürün Adı

Alınma Tarihi

Lisans Süresi

Tutar (TL)

1

Sampaş Yönetim Bilgi Sistemi Uygulama ve Yazılımları

04.07.2005

Süresiz

635.593,22

2

Kimlik Paylaşım Sistemi Entegrasyonu Yazılımı

15.08.2008

Süresiz

2.000,00

3

Web Tabanlı Ebys, Sunucu ve Alt Yapı Lisansları, E-İmza Yazılımı Projesi Hizmeti

04.02.2016

Süresiz

175.000,00

4

Antivirüs Lisansı 3 Yıllık

19.02.2019

3 Yıl

23.688,00

5

Yazılım ve Güvenlik Programı 1 Kullanıcı

27.07.2017

Süresiz

2.300,00

6

Netcad Sunucu Destek Paketi 3 Yıllık

20.02.2018

3 Yıl

4.500,00

7

Veritabanı Sunucusu 7/24 Destek Paketi

19.11.2019

3 Yıl

20.000,00

8

Envanter Yazılımı Ağ Tarayıcı

29.07.2020

Süresiz

3.874,00

9

Fırewall Cihazı Alımı ve 3 Yıllık Lisansı

30.10.2020

3 Yıl

95.660,00

10

Web Sitesi Ssl Sertifikası

19.11.2020

1 Yıl

10.439,00

11

Ortam Denetleme Cihazı Yazılımı 3 Yıllık Bakım Onarım Destek ve Güncelleme Sözleşmesi

30.04.2021

3 Yıl

4.882,00

12

Sampaş Yönetim Bilgi Sistemi Bakım Onarım ve Destek Sözleşmesi

24.07.2021

1 Yıl

48.300,00

12

Amp Yazılım Hizmeti 1 Yıllık

01.01.2021

1 Yıl

5.750,00

13

Adobe Program Üyeliği

08.02.2021

1 Yıl

14.800,00

14

Aykome Yazılımı

09.04.2021

Süresiz

50.000,00

15

Netcad İmar Plan ve Proje Hizmeti Alımı İmar Planlarının Gml Formatına Dönüştürülmesi

17.09.2021

Süresiz

70.000,00

16

Harita ve Projeler 360 Derece Koordinatlı Görüntü Çekimi

29.11.2021

Süresiz

120.000,00

TOPLAM

1.286.786,22

Sonuç olarak, kullanım ömrünü tamamlayan ve kullanımı ortadan kalkan maddi olmayan duran varlıkların 260 Haklar Hesabına alacak, bu varlıklar için ayrılan amortisman tutarlarının ise 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilerek çıkış işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti uyarınca, söz konusu hatanın düzeltildiği bildirilmiş olsa da 2022 yılında yapılan işlemin 2021 yılı mali tablolarında oluşan hatayı düzeltici etkisi bulunmamaktadır.