2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında akdedilen bazı protokollerde protokol konusu işe ait harcama belgelerinin büyükşehir belediyesine sunulmadan ödemelerde bulunulduğu görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin (a) fıkrasında:

Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunulabilir.” Denilmektedir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin, protokol imzalama yetkisi tanıyan 18.04.2019 tarih ve 326 sayılı Kararına dayanılarak ilçe belediyeleri ile çeşitli protokoller akdedilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında akdedilen protokollerin yükümlülükler bölümünde her iki tarafa da bir dizi yükümlülükler getirilmiştir. Bu çerçevede “harcama belgelerinin zamanında ve eksiksiz alınması” büyükşehir belediyesinin yükümlülüğü iken “harcama belgelerinin zamanında ve eksiksiz olarak Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi” de ilçe belediyelerinin yükümlülüğü olarak belirlenmiştir.

Yapılan incelemede, ilçe belediyeleri ile akdedilen bazı protokollerde ilgili belediyelerin harcama belgelerini zamanında ve eksiksiz olarak büyükşehir belediyesine göndermediği ve yapılan ödemelerde söz konusu harcama belgelerinin ödeme evraklarına eklenmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, ilçe belediyeleri ile akdedilen protokollerle ilgili ödeme yapılmadan protokol konusu işe ait harcama belgelerinin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmektedir.