2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediyenin abonesi olduğu elektrik ve doğalgaz şirketlerine ödenen güvence bedellerinin Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında takip edilmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı” başlıklı 95’inci maddesinde hesabın, geri alınmak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha az süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in “226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı” başlıklı 168’inci maddesinde ise hesabın, geri alınmak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, geri alınmak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha az süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının, bir yıldan daha uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için ise 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Belediye tarafından yapılan ödeme, alınan hizmetin karşılığı olarak katlanılan bir gider değil, hizmetin alınabilmesi için geri alınmak üzere kuruluşlara verilen bir depozito niteliğindedir.

Belediyenin elektrik şirketine ödediği ve doğrudan giderleştirdiği güvence bedeli 46.521,57 TL, doğalgaz şirketine ödediği ve doğrudan giderleştirdiği güvence bedeli ise 30.257,00 TL’dir.

Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde Belediyenin bir hizmetten yararlanabilmesi için ödediği toplam 76.778,57 TL, verilen depozitonun süresine göre 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı veya 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmemektedir.

Kamu idaresi tarafından hesaba ilişkin düzeltme kaydının yapıldığı belirtilmiş ise de düzeltme kaydı 2022 yılı içerisinde yapıldığından, söz konusu hata 2021 yılı mali tablolarını etkilemiştir.