2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre doğrudan teminle gerçekleştirilen alımlarda mal ve hizmetlerin niteliklerine ait detaylara yeterince yer verilmeden fiyat teklifi alındığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde Doğrudan Temin; kanunda belirtilen ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmış olup teklif alma yazısında ihtiyaçların özellikleri açıkça belirtilmeli ve bu ihtiyaçlara göre teklif alınmalıdır.

Ancak Belediye tarafından doğrudan teminle yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında belediyenin ihtiyaçlarıyla ilgili yeterince detay verilmeden fiyat teklifi alındığı görülmüştür. Örneğin; Nostalji Araç Müzesinde kullanılmak üzere yedek parça alınması işinde ihtiyaçların hangi kalite ve standartta olacağının belirtilmemesi, Park Bahçeler Müdürlüğünde kullanılmak üzere çalışma koltuğu mal alımı işinde malzemelerin boyutu, kalitesi, kullanılan malzeme vb. hakkında detaya yer verilmemesi, Park Bahçeler Müdürlüğünce kullanılmak üzere bordür alımında bordür ölçüsü, üretim tekniği, kalite ve standartları gibi teknik özelliklere yer verilmemesi hususlarının, verilecek fiyat tekliflerini önemli ölçüde etkileyebileceği ve rekabeti engelleyici hususlara yol açabileceği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, doğrudan teminle yapılan mal ve hizmet alımlarında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlere ait niteliklerin açıkça belirlenerek fiyat araştırması yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Kamu idaresi tarafından, doğrudan teminle yapılan mal ve hizmet alımlarında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlere ait niteliklerin açıkça belirlenerek fiyat araştırması yapılmasının sağlanacağı ifade edilmiştir.