2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen araç park yerlerinden elde edilen gelirlerden Gölbaşı Belediyesine pay aktarılmamıştır.

Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etme ve işletme, işlettirme veya kiraya verme yetkisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7’nci maddesi (f) bendi ile Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. Aynı Kanun’un büyükşehir belediyesinin gelirlerini düzenleyen 23’üncü maddesi (f) bendinde 7’nci madde kapsamında tespit edilen araç park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin %50’sinin ilçe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılması; kalan %50’sinin büyükşehir belediyesinin geliri sayılması öngörülmüştür. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen/işlettirilen araç park yerlerinden elde edilen gelirlerden ilçe belediyesi olan Gölbaşı Belediyesine de pay aktarılmalıdır.

Yapılan incelemede Ankara Büyükşehir Belediyesinin araç park yeri işletilmesinden az da olsa gelir elde ettiği, fakat bu gelirlerden Gölbaşı Belediyesine pay aktarmadığı görülmüştür. Ayrıca bu gelirler Büyükşehir Belediyesince ayrıntılı tutulmadığından bu gelirlerin ne kadar olduğu tam olarak ortaya konulamamış, bu sebeple Gölbaşı Belediyesine aktarılacak tutarın ne kadar olduğu bilinememiştir. Her ne kadar Gölbaşı sınırları içerisinde bu şekilde işletilen bir araç park yeri bulunmasa da Kanun’da söz konusu gelirlerin nüfus esasına göre dağıtılacağı belirtildiğinden, Büyükşehir Belediyesince Ankara genelinde var olan araç park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirlerin bir kısmının nüfusu oranında Gölbaşı Belediyesine gönderilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen/işlettirilen/kiralanan araç park yerlerinden elde edilen gelirlerden Gölbaşı Belediyesine aktarılması gereken payların takip, tahakkuk ve tahsili için Büyükşehir Belediyesine yazılan 23.05.2022 tarihli yazının takibi yapılmalı; gerektiği takdirde payların mahsuben tahsili için İller Bankasına başvurulmalıdır.