2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Bir önceki yıl muhasebeleştirilerek Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabında izlenen 0114 Ocak dönemi memur maaşı ödemelerine ilişkin mahsuplaşma işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına ilişkin işlemlerin açıklandığı 131’inci maddesinde; Aralık ayının 15’inde yapılan maaş ve ücret ödemelerinin ertesi yıl 01-14 Ocak dönemine karşılık gelen tutarlarının bu hesapta izleneceği, yeni mali yılda ise bu tutarların, düzenlenecek ödeme emri ile bütçe giderleri hesabına aktarılacağı ve bu tutarların, yeni yılın bütçesi ödeneklerinden karşılanacağından avans olarak verildiği yıldan herhangi bir ödenek devrinin yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Yönetmeliğin söz konusu hesabın işleyişinin açıklandığı 132’nci maddesinde ise; Aralık ayının 15’inde yapılan maaş ve ücret ödemelerinden 01-14 Ocak dönemine karşılık gelen tutarların, yeni yılın başında düzenlenecek ödeme emri ile bir taraftan 162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına alacak, 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Belediye hesaplarının incelenmesi neticesinde 2020 yılının Aralık ayında muhasebeleştirilerek 162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabında izlenen 01-14 Ocak dönemi memur maaşı ödemeleri için 2021 yılı Ocak ayında herhangi bir mahsuplaşma işleminin yapılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu bu durum Belediyenin mali tablolarında Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabının 833.184,92 TL fazla görünmesine sebebiyet vermiştir.

Bu nedenle mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması için ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilerek 01-14 Ocak dönemi memur maaşı ödemelerine ilişkin mahsuplaşma işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında, bütçe dışı avans ve krediler hesabının mahsup döneminde kapatılmasına dikkat edileceği belirtilmiştir.