2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Antalya Büyükşehir Belediyesi çeşitli amaçlar için 58 adet taşınmaz kiralamıştır. Bunlar arasında 2020 yılında faaliyete geçene kadar kira ödenen 3 adet taşınmazı olduğu ve toplamda 248.345,13 TL kira ödendiği, 2021 yılında faaliyete geçmemesine rağmen kira ödenen 7 adet taşınmazı olduğu ve toplamda 1.087.544,96 TL kira ödediği tespit edilmiştir. Ayrıca 2021 yılında kiralanmış olan 6 adet taşınmaz için tadilat, bakım ve onarım adı altında toplam 11.207.643,00 TL’lik tadilat ihalesinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldığı ve bunların tamamının tadilatlarının hala devam ettiği dolayısıyla kira ödemelerin ayrıca yapıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemelerde; özellikle Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kreş ve gündüz bakımevi, öğrenci yurdu veya Atasem ve Atabem kurs merkezleri için üst yönetimden yer talebinde bulunduğu ancak kiralanan bu yerler için çok uzun süre fuzulen kira ödemelerine devam edildiği, yapılması planlanan tadilatların çok geç ihale edildiği ve ayrıca tadilatların süresinde tamamlanamayıp süre uzatımı verildiği dolayısıyla önemli miktarda kaynak israfına yol açıldığı görülmüştür.

Örneğin; 08/02/2021 tarihinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kreş ve gündüz bakımevi için Güzeloba Mahallesi 6319 Ada-10 Parselde yer alan taşınmazın 5 yıllığına kiralanması için Başkanlıktan olur almıştır. Daha sonra 10/02/2021 tarihinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından bahsi geçen yerin kira bedelinin belirlenmesini talep etmiştir. Bunun üzerine Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 26/02/2021 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Emlakçılar Meslek Odasından ilgili taşınmazın 1 yıllık kira bedeline isabet eden aylık kira değerinin tespiti için bilirkişi raporu talep etmiştir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından 29/03/2021 tarihinde, Emlakçılar Meslek Odasından ise 22/03/2021 tarihinde bilirkişi raporları Belediyeye ulaşmıştır. Bu raporlar da dikkate alınarak İdare ile ilgili taşınmazın 2 maliki arasında 15/04/2021 tarihinde üçer aylık dönemler itibariyle brüt (33.000,00 + 33.000,00 = 66.000,00 TL) üzerinden kira sözleşmesi imzalanmıştır. 2021 yılı için boş bir şekilde duran bu yer için toplam net 235.389,40 TL kira ödemesi yapılmıştır.

Yerinde yapılan incelemelerde; Güzeloba mahallesinde bulunan bu taşınmazın daha önce de özel bir kolej olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu yapının; bodrum + giriş + 2 kat + çatı katından oluşan toplam 1.264 m2 kapalı alanlı, içerisinde spor salonu, 3 adet soyunma odası, 11 adet Wc’si, mutfağı, yemekhanesi, kantini, terası, idare ofisleri ve 12 adet dersliği olan bir yapı olduğu görülmüştür.

Ancak bu taşınmaz için bazı tadilat ve tamiratların yapılması için 12/11/2021 tarihinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 1.929.881,00 TL tutarında bir ihale yapılmıştır. Yani kira sözleşmesi imzalandıktan 8 ay sonra yapılmış bir ihale söz konusudur. Bu ihalede iş yeri teslimi 16/11/2021’de yapılmış, işin süresi ise 90 gün olarak belirlenmiştir. Ancak süre uzatımı ile işin bitim tarihi bu kez 24/03/2022 tarihine çekilmiştir. Görüleceği üzere neredeyse kiralandıktan tam 1 yıl sonra faaliyete geçecek bir yer için boş yere kira ödemekle kalınmayıp, sadece 5 yıl kiralanacak bir yer için belediye bütçesinden ayrıca iki milyon TL’ye yakın bir tadilat masrafı yapılmış, üstelik bu taşınmaz için henüz tefrişat alımı gerçekleştirilmemiştir.

Yukarıda yer alan denetim tespitine binaen, İdare tadilatlar için gerekli ihale sürecinin olduğunu, tadilatların tamamlanmasının zaman aldığını, bu nedenle fiili kullanımlar başlamadan kira ödemelerinin zaruri olduğunu ifade etmiştir.

Netice itibariyle İdare tarafından kiralanan yerler için çok uzun süre ve boş yere kira ödendiği, yapılması planlanan tadilatların çok geç ihale edildiği, ayrıca tadilatların süresinde tamamlanamayıp süre uzatımı verilmesi nedeniyle önemli miktarda kaynak israfına neden olunduğu görülmüştür.