2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Etimesgut Belediyesinde herhangi bir faaliyeti bulunmayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosunun ihdas edildiği ve atama yapıldığı görülmüştür.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde; Yönetmelik ekinde belirtilen birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanlarının kullanılarak idari birim oluşturulacağı, idarî birimler ile bu birimlere ait kadro unvanları arasında yetki ve görev mükerrerliğine yer verilemeyeceği, bu kadro unvanlarından aynı mahiyetteki hizmet ve görevleri ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro unvanı ihdas edilemeyeceği, birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanlarının hizmet gereklerine uygun olarak belirleneceği ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanlarının kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Etimesgut Belediyesinde teşkilat şeması ve personel yapısı incelendiğinde İdarenin yukarıdaki yönetmelik hükümlerince norm kadro cetvellerini oluşturduğu fakat faaliyeti olan müdürlükler yanında hiçbir faaliyeti olmayan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün de olduğu görülmüştür. Bir birim müdürlüğünün ihdas edilmesi durumunda bu birimin belirli bir görev, yetki ve faaliyetinin olması gerektiği açıktır.

Kamu idaresi cevabında strateji geliştirme müdürünün geçici görevle teftiş kurulu müdürlüğü emrinde muhakkik olarak görev yaptığı, birime 2022 yılı içerisinde iki personel ataması yapıldığı belirtilmektedir. 2022 yılı itibariyle söz konusu müdürlükte toplam üç personel bulunmakla birlikte birimin fiilen yaptığı herhangi bir faaliyet olmadığı görülmektedir.

Daha önceki yıl Sayıştay Denetim Raporunda da bulgu konusu edilen bu hususla ilgili olarak yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca faaliyeti olmayan müdürlük kadrosunun ihdas edilmemesi ve bu kadro unvanlarının kullanılmaması gerekir.