2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye tarafından yapılan elektrik faturası ödemelerinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre, belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları kapsamında ödenmemesi gereken elektrik tüketim vergisinin ödendiği tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 16’ncı maddesinde;

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık olan, gelir getirmeyen taşınmazlarından olan park ve bahçeler, belediye hizmet binaları, mesleki eğitim kurs binaları, mahalle aralarında yer alan spor sahaları ve kamu hizmeti sunulan diğer binaların inşa ve kullanımlarının katma değer vergisi ile özel iletişim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı payından muaf olduğu” hüküm altına alınmıştır.

Ancak Belediyece yapılan elektrik faturası ödemelerinin incelenmesinde, yukarıdaki kapsama giren kullanımlarından doğan elektrik faturalarında elektrik tüketim vergisinin ödendiği görülmüştür.

Bu itibarla, elektrik dağıtım şirketine gerekli başvuruların yapılmak suretiyle yukarıda bahsi geçen taşınmazlardaki elektrik kullanımları karşılığında düzenlenen faturalarda elektrik tüketim vergisi muafiyetinin uygulanması sağlanmalıdır.