Sayıştay İçtihadı İçeriği:
İşlemiş faiz ile ödeme planı tablosunda yer alan faiz arasında öncelik sırası
Faaliyet sonuçları ile ilişkilendirme yerine net değer hesabı ile ilişkilendirme
Tahakkuk etmemiş faizlere ilişkin detay hesabın, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan detaylı hesap planında yer almamasının, belediyeleri hesaba sevk etmesi