BLOG YAZILARI

 

“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, …

.1.9. Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde çalışma süresinin haftada kırk beş (45) saat olacağının belirtildiği, ihale konusu iş kapsamında tam zamanlı olarak çalışacak personele ödenecek aylık ücrete yönelik maliyetin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından eksik ve yanlış hesaplandığı,  tam zamanlı çalışılacağı hususunun dikkate alınmadığı, ayrıca 2023 yılı için belirlenen asgari ücretten daha az bir bedel öngörüldüğü, …

İhale üzerinde bırakılan …. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde incelendiğinde; …

1.9. İdare tarafından işçilik giderinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği görülmüştür. Yukarıda yer verilen Teknik Şartname düzenlemelerinden ihale konusu iş kapsamında 7 personelin çalıştırılacağı, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, personel için ulaşımın yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, yemek ücreti için ise herhangi bir belirlemenin yapılmadığı görülmüştür. Bu çerçevede, Mustafa Balcı tarafından sunulan maliyet tablosunda toplam personel maliyetinin 921.886,00 TL olarak belirtildiği, işçilik giderini açıklamak için asgari işçilik maliyetini gösterir EKAP işçilik modülü hesaplama çıktısının sunulduğu, 2023 yılı brüt asgari ücret üzerinden 26 gün çalışma esasına göre, günlük brüt 35 TL nakdi yemek bedeli dahil edilerek yapılan hesaplama ile bir personel için aylık brüt 13.169,80 TL olmak üzere 10 ay üzerinden toplam 921.886,00 TL personel maliyeti öngörüldüğü tespit edilmiştir. Ancak işin süresinin 10 ay 15 gün olduğu dikkate alındığında, işçilik maliyeti hesabının eksik yapıldığı anlaşılmıştır.” (KİK)

Malimevzuat.com.tr